PC585

PC585H NK

Алармна централа комплет со кабинет, со следните карактеристики:
– 4+8 зони (+8 зони на 8 тастатури)
– максимум 8 тастатури
– 35 кориснички шифри
– меморија од последните 128 настани
– PC Link
– вграден дигитален комуникатор за поврзување на 24HMC или директна дојава на максимум 3 телефони со ѕвонење – повикување
– 2 PGM излези
– проширување до 32 безжични зони со помош на RF5108,RF5132 и RFK5501