PC5108

PC5108

Модул за проширување со 8 зони на PC1616EH, PC1832NK и PC1864NK.