PC1864NKEH

PC1864NKEH

Алармна централа комплет со кабинет, со следните карактеристики:
– 8+8 зони (+8 зони на 8 тастатури) делливи во 8 партиции
– максимум 8 тастатури
– 35 кориснички шифри
– меморија од последните 500 настани
– PC Link
– вграден дигитален комуникатор за поврзување со 24HMC или за директна дојава на максимум 3 телефони со ѕвонење
– 4 PGM излези со проширување до 16
– проширување до максимум 64 зони со помош на 7 PC5108 модули
– проширување до 32 безжични зони со помош на RF5108, RF5132 и RFK5501
– проширување до 64 адресабилни елементи со два PC5100