PC4108

PC4108

Модул за проширување со 8 зони на PC4010AH и PC4020AH.