SHK1

OC 804

Тастер за излез за вградување во дозна во ѕид, шток од врата и сл.:
– маска од нерѓосувачки челик со LED светлечки прстен околу тастерот
– димензии 88x88x20мм (LxWxH)