NR30TS

NR30/60/90TS

DUAL Beam фотоелектричен детектор со:
– еден канал
– подесливо време за активирање
– AGC (Auto Gain Control)
– опсег на работа: 30/60/90м надвор и 60/120/180м внатре
– IP55 заштита