MICHELANGELO BT A

MICHELANGELO BT A 80 U

Електромеханичка Бариера за интезивна употреба, за крак со должина до 8м со:

– вградена контролна единица MERAK BM со U-Link комуникациска порта и со дсплеј за програмирање и дијагностика
– вграден приемник за далечиснко командување
– брзина ан отварање/затварање 8 сек.
– вграден ограничувач на обртниот момент
– вградени електрични прекинувачи
– рачно отварање со клуч
– IP54 степен на заштита
– напојување 24DC, со што се овозможува и работа на акумулаторски батерии