MCT-320

MCT-320

Безжичен магнетен reed детектор за врата и/или прозор со:
– двојна тампер заштита
– вградена литиумска батерија