MCT-237

MCT-237 Командер

2-way – двонасочен безжичен командер со:
– LCD дисплеј
– 6 програмабилни функциски тастери
– вградена алкална батерија