MCT-234

MCT-234 Командер

Безжичен командер со:
– 4 програмабилни функциски тастери
– вградена алкална батерија