MCS-720

MCS-720

Visonic 2-way безжична внатрешна сирена со:
– трепкачко бело светло-флешер
– двојна тампер заштита
– различен тон при настан од кражба и пожар
– вградена литиумска батерија