LUX L

LUX L

Хидрауличен мотор за максимална должина до 4м и тежина до 500кг:
– IP57 степен на заштита
– време на отварање/затварање 34 секунди
– ALCOR N компатибилна контролна единица (не е вклучена)
– напојување 230VAC