LUX L

LUX G

Хидрауличен мотор за максимална должина до 5м и тежина до 800кг:
– IP57 степен на заштита
– време на отварање/затварање 48 секунди
– RIGEL 6 компатибилна контролна единица (не е вклучена)
– напојување 230VAC