KYO4

KYO4

Алармна централа комплет со кабинет, со следните карактеристики:
– 4 зони делливи во 4 партиции
– максимум 8 тастатури
– 24 кориснички шифри
– 1 релеен излез
– меморија од последните 128 настани
– дигитален комуникатор
– PC-Link
– поврзување до максимум 16 key/card читачи