KIT SCHEDA MCL

ATT 502

Контролен панел за светлосна сигнализација за рампа MICHELANGELO, еден панел подржува KIT MCL LIGHT и KIT MCL LAMPO да работат истовремено.