KIT MCL LAMPO

KIT MCL LAMPO

Светлосна сигнализација со трепкачко светло за на горен дел од рампа MICHELANGELO (мора да се поврзе на KIT SHEDA MCL).