KIT LIGHT1

KIT LIGHT1

Кит со 5 светла за светлосна сигнализација на крак од рампа MOOVI со должина над 4,5m и контролна единица ALI-ML, може да се користи во комбинација со PCA N5 и PCA N6.