KIT LIGHT

KIT LIGHT

Кит со 3 светла за светлосна сигнализација на крак од рампа MOOVI со должина од 3 до 4,5m и контролна единица ALI-ML, може да се користи во комбинација со PCA N3, PCA N4 или PCA N5.