J424-8

J408-8

Конвенционални 8 зонски централи за автоматска детекција и дојава на пожар со:
– 32 ПП елементи во зона
– 1 зона за пропорционални гас детектори 4-20mA
– LED сигнализација и фолиска тастатура за програмирање и менаџирање
– меморија за 50 настани
– 2 надгледувани излези
– RS-485 порта за поврзување на PC
Во склад со EN54 и EN12094-1 стандардите