J400BRIDGE

J400BRIDGE

Модул за сериска комуникација кој овозможува поврзување на J400 централата на компјутер.