J400 LCD

J400-LCD

LCD дисплеј (екран) за испис на пораки во 2 реда со по 16 карактери за J424-8 централа и J400-REP репитер