J400 EXP8

J400-EXP8

Модул за проширување со 8 зони за J424 централа