ICARO SMART AC A2000

ICARO SMART AC A2000

Електромоторен погон за лизгачка врата со:
– тежина до 2000кг.
– вградена автоматика LEO B CBB L02 со вградена U-Link комуникациска порта
– приемник за далечинско командување
– брзина до 9м/мин.
– IP24 заштита
– електромеханички граничници
– 230VAC