HTA-830(PE)

HTA-830(PE)

Терминал за евиденција на работно време со:
– вграден читач на 125kHz безконтактни картички
– 4 функциски тастери
– LED екран
– приказ на време
– LAN порта (TCP/IP) за поврзување во мрежа и на PC до 255 терминали
– меморија за 8000 корисници/настани