QT-COM

GT-COM

8 канален дигитален комуникатор за поврзување на ПП централа J408 или J424 на 24HMC и мониторинг центар преку телефонска линија