Galileo2 LED Red/Green

Galileo2 LED Red/Green ϕ200

Семафор за регулација на сообраќај од La Semaforica со:
– димензии 265x246x386мм
– ϕ200мм
– LED црвена и зелена сигнализација
– 12/24VDC