FCG-001 - FireClass Grafical Panel Software

FCG-001-FireClass Grafical Panel Software

Софтверски пакет за едноставно и брзо конфигурирање, програмирање и мониторинг на PP системи со вклучена dongle лиценца и софтвер за централи од FC700 серија.
Можност за графички приказ на уредите – опремата и визуелно пратење во реално време на централата, јамките и зоните, мапирање на повеќе нивоа на база на структура на разгрането дрво, пристап до податоците на било кој уред од било која страна на мапата, export и import на слики (.jpg .giv .bmp и сл.) AutoCad документи и векторски документи,.
Може да работи под следните оперативни системи:
– Win XP Enterprise 32 Bit
– Win XP Professional 32 Bit
– Win 7 Enterprise 32 Bit и
– Win 7 Professional 32 Bit