FC708D

FC708D

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со:
– две HD (high power) јамки кои може да се прошират до четири HD јамки за поврзување на максимум 250 адресибилни PP елементи. Секоја од HD јамките може да се подели на две SP (shared power) јамки со што се овозможува со една централа да се добијат и до 8 SP јамки – секоја за 125 адресибилни PP елементи со што се овозможува поголема флексибилност при креирање на системите.
– опремени се со целосно програмабилен 8,4″ TFT color touchscreen дисплеј
– 80 зонски LED индикатор
– поделба во 240 зони
– можност за мрежно поврзување до 99 централи во еден систем со една FCPIN800 картичка
– капацитет на 38Ah батерии
– куќиште со IP30 заштита
– 230V напојување
– согласно EN50130-4 и EN61000-6-3 стандард