FC702S

FC702S

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со:
– една HD (high power) јамка за поврзување на максимум 250 адресибилни PP елементи, при што HD јамката може да се подели на две SP (shared power) јамки за поврзување по 125 адресибилни PP елементи на една SP јамка со што се овозможува поголема флексибилност при креирање на системите.
– опремени се со целосно програмабилен 8,4″ TFT color touchscreen дисплеј
– 16 зонски LED индикатор
– поделба во 240 зони
– капацитет на 17Ah батерии
– куќиште со IP30 заштита
– 230V напојување
– согласно EN50130-4 и EN61000-6-3 стандард