FC520

FC520

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со две јамки:
– поврзување на максимум 500 адресибилни PP елементи
– поврзување на зона за максимум 32 конвенционални ПП елементи
– LCD екран со испис на пораки и настани и LED сигнализација
– можност за поврзување на максимум 7 FC510 и/или FC520 централи и 8 FC500REP рипитери во еден систем
– сигнално-команден панел со тастери
– меморија за 4000 настани
– 128 софтверски зони
– 16 транзисторски излези
– 3 NAC програмабилни излези
– помошен излез
– излез за грешка
– RS232/485 интерфејс за поврзување на PC во мрежа