FC510

FC510

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со една јамка:
– поврзување на максимум 250 адресибилни PP елементи
– поврзување на зона за максимум 32 конвенционални ПП елементи
– LCD екран со испис на пораки и настани и LED сигнализација
– можност за поврзување на максимум 7 FC510 и/или FC520 централи и 8 FC500REP рипитери во еден систем
– сигнално-команден панел со тастери
– меморија за 4000 настани
– 64 софтверски зони
– 16 транзисторски излези
– NAC програмабилен излез
– помошен излез
– излез за грешка
– RS232/485 интерфејс за поврзување на PC во мрежа