FC503

FC506

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со две или шест јамки (по потреба јамката може да се подели на три помали јамки):
– поврзување на максимум 500 адресибилни PP елементи
– LCD екран со испис на пораки и настани и LED сигнализација
– можност за поврзување на максимум 8 рипитери
– вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг
– меморија за 4000 настани
– 32 софтверски зони
– 2 транзисторски излези
– 4 мултифункциски интерфејси за принтер
– NAC програмабилен излез
– помошен излез
– излез за грешка
– RS232/485 и USB интерфејс за поврзување на PC во мрежа