FC501-L

FC501-L

Аналогно-адресибилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со:
– една или три јамки (по потреба јамката може да се подели на три помали јамки) за поврзување на максимум 128 адресибилни PP елементи
– LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација
– можност за поврзување на максимум 4 репитери од тип FC500REP
– вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг
– меморија за 4000 настани
– 4 мултифункциски интерфејси за принтер
– NAC програмабилен излез
– помошен излез
– излез за грешка
– RS232/485 и USB интерфејс за поврзување на PC и во мрежа