FC500PSTN

FC500PSTN

Телекомуникациски модул за поврзување на ПП централи FC510 и FC520 на 24HMC:
– максимум 3 гласовни пораки за секој настан со дојава до максимум 32 програмабилни телефонски броеви
– детекција на прекината телефонска линија
– пренапонска заштита
– Contact ID и SIA