FC500IP3

FC500IP3

IP модул за поврзување на ПП централи FC510 и FC520 во LAN мрежа за оддалечен мониторинг:
– контрола и менаџирање DHCP или мануелно конфигурирање
– 128 бит AES encryption