FC430SB

FC430SB

Сирена вградена во подножје за детектор со избор на 8 тонови со различна јачина, која функционира со:
– адресибилен ПП детектор од FC460 серија или
– капаче со адресибилен модул FC430SAM или
– адресибилесн флешер (трепкачко светло) FC430SAB