FC410DDM

FC410DDM

FC410DDM за поврзување на 2 конвенционални зони со пожарна централа од FireClass.
Го следи статусот на детекторите и нивното поврзување.
Исто така, обезбедува можност за поврзување на 2 детектори за гас (поддржано само од панели на серијата FC500).