EPC-406

EPC-406

Конвертор од USB кон RS485/422, напојување преку USB порта на PC.