ECOSOL BOX-24V

ECOSOL BOX-24V

Напојна единица за 24V моторни погони, влез за поврзување на ECOSOL PANEL, вградени две акумулаторски батерии 12VDC/7. 2Ah и Clonix приемник за макс. 63 далечински командери, IP55 степен на заштита.