E5

E5

Електромоторен погон со крак-рака за едно крило со:
– максимална должина до 1.8м и тежина до 200кг
– IP44 степен на заштита
– ALCOR N компатибилна контролна единица (не е вклучена)
– 230VAC