DR-16AS

DR-16AS

Проширување со 16 позиви за DR-12AM и DR-16AM.