DP-SS

DP-SS

Домофон со:
– слушалка и копче за отварање врата
– full-duplex комуникација