DESME

DESME

Фотоќелија со:
– домет до 30м
– пар од приемник и предавател
– 24VAC/VDC