BT A400

DEIMOS BT A600 24V

Електромоторен погон за лизгачка врата со:
– тежина до 600kg.
– вградена автоматика HAMAL
– приемник за далечинско командување
– брзина до 16м/мин.
– IP24 заштита
– електромеханички граничници
– 24VDC (можност за работа на акумулаторски батерии)