BT A400

DEIMOS BT A400 24V

Електромоторен погон за лизгачка врата со:
– тежина до 400kg.
– вградена автоматика HAMAL
– приемник за далечинско командување
– брзина до 12м/мин.
– IP24 заштита
– електромеханички граничници
– 24VDC (можност за работа на акумулаторски батерии)