DAMPY B

DAMPY B

Комплетен опсег на полуавтоматски Боларди управувани од гасна пружина. Наменети за контрола на пристап и исклучително лесни за корситење. Достапна е верзија но челичен столб и капак со светлосна сигнализација.
Висина на столб од 500мм и 700мм.
Дијаметар 114мм.