CVZ-S

CVZ

30x12x100мм галванизирана метална назабена летва со должина од еден метар, комплет со навртки за потески врати – 1,000кг и нагоре