CVZ-S

30x8x100мм галванитизирана метална назабена летва со должина од еден метар, комплет со навртки