CP PLASTICK RACK

CP PLASTICK RACK BFT

22x22x100мм пластична назабена летва со должина од еден метар