Console Software v3.00

Console Software v3.00

Софтверски пакет за едноставно и брзо конфигурирање:
– програмирање и мониторинг на ПП системи со FC500 централи
– калкулација на ожичување и димензионирање на акумулаторски батерии
– графички приказ на уредите – опремата
– визуелизација во реално време на опремата и настаните на графички приказ на објектот со опремата со Windows Interface Graphic Maps